Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 26.11.2021г.

На 26.11.2021г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-845/09.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на безлихвен заем на „Спорт Добринище“ ООД.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-870/19.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия за спортни успехи на Благовест Стоянов.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-869/18.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2021г.