Log in

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Банско на 17.01.2022 г.

На 17.01.2022 г. от 18,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  • Разглеждане на заявление с вх. №54-22-163/12.01.2022г. от Недялка Гълъбова, относно отпускане на финансови средства за лечение.

докл. Ал. Весков