Log in

Извънредно заседание на Общински съвет - Банско на 17.01.2022 г.

На 17.01.2022 г. от 18,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2