Log in

Извънредно заседание на Общински съвет - Банско на 11.05.2022 г.

На 11.05.2022 г. от 17,30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2