Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 30.01.2023 г.

На 30.01.2023г. от 9.30ч. в Тържествената зала на НЧ ”Никола Вапцаров” гр.Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2