Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 04.07.2016 г.

На 04.07.2016 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Банско ще се проведе извънредно заседание  на Общински съвет - Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.