Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 21.11.2018 г.

На 21.11.2018г. от 16.00 часа в тържествената зала Общинска администрация Банско ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.