Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 07.11.2019 г.

На 07.11.2019г. от 16 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.