Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 26.08.2013

На 26.08.2013 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско.

Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.