Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 28.10.2013 г.

На 28.10.2013 г. от 16,00 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.