Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 20.02.2020 г.

На 20.02.2020 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.