Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 16.03.2020 г.

На 16.03.2020 г. от 17,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.