Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 14.09.2021 г.

На 14.09.2021 г. от 17 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2