Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 27.10.2016 г.

На 27.10.2016 г. от 09,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе извънредно заседание  на Общински съвет - Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.