Log in

Извънредно заседание на Общински съвет-Банско.

На 17.07.2018г. от 16,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.