Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 29.11.2018 г.

На 29.11.2018г. от 09.30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.