Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 24.01.2019 г.

На 24.01.2019г. от 09.30 часа в тържествената  зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.