Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 08.07.2019 г.

На 08.07.2019г. от 09.30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско.Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.