Log in

Заседание на Общински съвет - Банско на 30.04.2020 г.

На 30.04.2020 г. ще се състои неприсъствено заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.