Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 16.12.2020 г.

На 16.12.2020 г. от 17,00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет - Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2