Log in

Общински съвет Банско

Заседание на Общински съвет - Банско на 30.09.2020 г.

На 30.09.2020 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 04.09.2020 г.

На 04.09.2020 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 17.08.2020 г.

На 17.08.2020 г. от 17,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 31.07.2020 г.

На 31.07.2020 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 30.06.2020 г.

На 30.06.2020 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.new f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 12.06.2020 г.

На 12.06.2020 г. от 17 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.

Заседание на Общински съвет - Банско на 28.05.2020 г.

На 28.05.2020 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.

Заседание на Общински съвет - Банско на 30.04.2020 г.

На 30.04.2020 г. ще се състои неприсъствено заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.

СЪОБЩЕНИЕ

На 13.04.2020 г. (понеделник) от 17.00 часа ще се състои работна среща на Председателския съвет към Общински съвет Банско с ръководството на Община Банско при следния дневен ред:

1. Обсъждане на епидемиологичната обстановка в страната и Община Банско в условия на пандемия на коронавирус COVID – 19 и мерките на ръководството на община Банско за превенция и преодоляване;

2. Разглеждане на  мерките, предложени от кмета на Община Банско, за преодоляване на икономическите и стопанските последици от пандемията на територията на община Банско.

3. Разни.

 

Банско, 10 април 2020 г.

инж. Димитър Русков

Председател на ОбС Банско

Заседание на Общински съвет - Банско на 16.03.2020 г.

На 16.03.2020 г. от 17,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.