Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите

Показване на № 
1 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 13.02.2018г.
2 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 06.02.2018г.
3 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.01.2018г.
4 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 12.12.2017 г
5 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 14.11.2017 г
6 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 17.10.2017 г
7 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.09.2017 г
8 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 22.08.2017 г
9 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 11.07.2017 г
You are here