Състав на ОБС - Банско

Общински съвет - Банско

мандат 2015 - 2019 г.

Председател: Петър Костадинов Баряков

Благой Георгиев Кишев

Костадин Иванов Загорчин

Евгения Йорданова Тренчева

Петър Малинов Галчев

Малин Иванов Бистрин

Иван Георгиев Тонин

Иван Николов Сакарев

Димитър Костадинов Русков

Георги Иванов Главчев

Димитър Костадинов Юлев

Георги Димитров Думанов

Александър Иванов Краваров

Костадин Иванов Дурчов

Костадин Иванов Атанасов

Владимир Николов Колчагов

Александър Георгиев Весков

 


You are here