Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера

Показване на № 
1 ДНЕВЕН РЕД К-я мест. п-ка в образованието и духов. сфера 18.09.2018г.
2 ДНЕВЕН РЕД К-я мест. п-ка в образованието и духов. сфера 21.08.2018г.
3 ДНЕВЕН РЕД К-я мест. п-ка в образованието и духов. сфера 10.07.2018г.
4 ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 15.05.2018г.
5 ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 17.04.2018г.
6 ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 13.02.2018г.
7 ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 19.01.2018г.
8 ДНЕВЕН РЕД Комисия местна политика в образованието и духовната сфера 12.12.2017 г
9 ДНЕВЕН РЕД Комисия местна политика в образованието и духовната сфера 20.11.2017 г
10 ДНЕВЕН РЕД Комисия местна политика в образованието и духовната сфера 17.10.2017 г
11 ДНЕВЕН РЕД Комисия местна политика в образованието и духовната сфера 22.08.2017 г
12 ДНЕВЕН РЕД Комисия местна политика в образованието и духовната сфера 12.07.2017 г
You are here