Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите

Показване на № 
1 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 23.10.09.2018г.
2 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 18.09.2018г.
3 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 21.08.2018г.
4 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 10.07.2018г.
5 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 12.06.2018г.
6 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 15.05.2018г.
7 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 17.04.2018г.
8 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 11.04.2018г.
9 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 13.03.2018 г.
10 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 13.02.2018г.
11 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 06.02.2018г.
12 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.01.2018г.
13 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 12.12.2017 г
14 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 14.11.2017 г
15 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 17.10.2017 г
You are here