Структура на ОБС - Банско

petar-barqkov

Петър Костадинов Баряков - председател на Общински съвет - Банско

 

Структура на Общински съвет-Банско

мандат 2015 - 2019 г.

 

Председател: Петър Костадинов Баряков

Заместник – председател: Костадин Иванов Загорчин

 

 

Комисия по бюджет и финанси

Председател: Димитър Костадинов Русков

Зам. председател: Малин Иванов Бистрин

Членове: 1. Александър Георгиев Весков

                 2. Георги Димитров Думанов

                 3. Благой Георгиев Кишев

 

Комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори

Председател: Костадин Иванов Загорчин

Зам. председател: Георги Иванов Главчев

Членове: 1. Благой Георгиев Кишев

                   2. Димитър Костадинов Русков

                   3. Костадин Иванов Дурчов

 

Комисия по младежки дейности и спорт

Председател: Георги Иванов Главчев

Зам. председател: Александър Георгиев Весков

Членове: 1. Иван Георгиев Тонин

                   2. Димитър Костадинов Юлев

                   3. Костадин Иванов Атанасов

 

Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера

Председател: Евгения Йорданова Тренчева

Зам. председател: Иван Николов Сакарев

Членове: 1. Петър Малинов Галчев

                  2. Костадин Иванов Загорчин

                  3. Ангел Илиянов Недялков

 

 Комисия по туризъм и екология

Председател: Малин Иванов Бистрин

Зам. председател: Димитър Костадинов Юлев

Членове: 1. Петър Малинов Галчев

                   2. Иван Николов Сакарев

                   3. Георги Димитров Думанов

 

Комисия за противодействие на корупцията

Председател: Благой Георгиев Кишев

Зам. председател: Димитър Костадинов Юлев

Членове: 1. Малин Иванов Бистрин

                   2. Иван Георгиев Тонин

                   3. Костадин Иванов Атанасов

 


You are here