Log in

Декларации ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 ал.1 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ал.1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ПРЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларации по чл.35, ал.1, т.2
1. 18.07.2018г. Димитър Мунин Управител "Топлофикация Банско" чл.35, ал.1, т.2
2. 23.5.2018г. Елена Байракова кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
3. 29.05.2018г. Емилия Пандева кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
4. 08.06.2018г. Иван Герин член на съвета на директорите ФК"Банско" чл.35, ал.1, т.2
5. 28.5.2018г. Китан Галчев кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
6. 8.6.2018г. Крикор Румян член на УС на ФК"Банско" чл.35, ал.1, т.2
7. 29.05.2018г. Фаим Молла кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
8. 8.6.2018г. Христина Валеюва директор ФК "Банско" чл.35, ал.1, т.3
9. 08.06.2018г. Антон Андонов член на УС на ФК"Банско" чл.35, ал.1, т.4

10.

ОС-С-62/08.05.2019г.

Георги Джолев

член на съвета на директорите на „Спортен център Банско”

чл.35, ал.1, т.2

11.

ОС-С-63/08.05.2019г.

Чавдар Рахов

член на съвета на директорите на „Спортен център Жирардели спорт -Банско”

чл.35, ал.1, т.2

12.

ОС-С-64/08.05.2019г.

Иван Григоров

член на съвета на директорите на „Добринище БГ”

чл.35, ал.1, т.2

13.

ОС-С-65/08.05.2019г.

Георги Баряков

член на съвета на директорите на „Спортно-развлекателен комплекс”

чл.35, ал.1, т.2

14.

ОС-С-73/13.05.2019г.

Цветан Калоянов

член на съвета на директорите на „Топлофикация Банско”

чл.35, ал.1, т.2

15.

ОС-С-75/14.05.2019г.

Николай Лечев

Управител на „Общински паркинги - Банско”

чл.35, ал.1, т.2

16.

ОС-С-77/14.05.2019г.

Георги Бистрин

член на съвета на директорите на ФК „Банско”

чл.35, ал.1, т.2

17.

ОС-С-79/15.05.2019г.

Румен Пандев

член на съвета на директорите на „Оксал Банско”

чл.35, ал.1, т.2

18.

ОС-С-80/15.05.2019г.

Иван Дурчов

член на съвета на директорите на ФК „Банско”

чл.35, ал.1, т.2

19.

ОС-С-105/10.09.2019г.

Георги Кадев

член на съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско”

чл.35, ал.1, т.2

20.

ОС-С-122/11.11.2019г.

Фаим Молла

Кмет на кметство Филипово

чл.35 ал.1 т.1

21.

ОС-С-125/12.11.2019г.

Георги Икономов

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

22.

ОС-С-127/12.11.2019г.

Иван Сакарев

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

23.

ОС-С-128/12.11.2019г.

Спас Валеюв

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

24.

ОС-С-129/12.11.2019г.

Александър Весков

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

25.

ОС-С-130/12.11.2019г.

Костадин Дурчов

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

26.

ОС-С-131/12.11.2019г.

Димитър Юлев

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

27.

ОС-С-132/13.11.2019г.

Любомир Мутафчиев

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

28.

ОС-С-134/13.11.2019г.

Петър Галчев

Кмет на кметство Добринище

чл.35 ал.1 т.1

29.

ОС-С-135/13.11.2019г.

Димитър Русков

Председател на ОбС

чл.35 ал.1 т.1

30.

ОС-С-138/18.11.2019г.

Костадин Загорчин

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

31.

ОС-С-139/18.11.2019г.

Благой Милев

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

32.

ОС-С-140/18.11.2019г.

Георги Думанов

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

33.

ОС-С-141/18.11.2019г.

Марио Шопов

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

34.

ОС-С-142/18.11.2019г.

Кадри Туталъ

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

35.

ОС-С-143/18.11.2019г.

Евгения Тренчева

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

36.

ОС-С-145/19.11.2019г.

Благой Кишев

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

37.

ОС-С-153/29.11.2019г.

Иван Драгосинов

общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

38.

ОС-С-154/03.12.2019г.

Иван Кадев

Кмет на Община Банско

чл.35 ал.1 т.1

39.

ОС-С-158/06.12.2019г.

Петър Галчев

Кмет на кметство Добринище

чл.35 ал.1 т.2

40.

ОС-С-169/06.01.2020г.

Тодор Тренчев

Управител на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД

чл.35 ал.1 т.1

41.

ОС-С-170/06.01.2020г.

Тодор Тренчев

Управител на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД

чл.35 ал.1 т.2

42.

ОС-С-199/16.04.2020г.

Александър Витанов

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.1

43.

ОС-С-199-

1/16.04.2020г.

Иван Кюркчиев

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.1

44.

ОС-С-200/16.04.2020г.

Иван Пицин

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.1

45.

ОС-С-200-1/16.04.2020г.

Димитър Слаев

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.1

46.

ОС-С-201/16.04.2020г.

Георги Беинин

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.1

47.

ОС-С-208/26.05.2020г.

Румен Пандев

член на Съвета на директорите на „Оксал Банско” АД

чл.35 ал.1 т.2

48.

ОС-С-209/27.05.2020г.

Тодор Тренчев

Управител на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД

чл.35 ал.1 т.2

49.

ОС-С-212/03.06.2020г.

Димитър Слаев

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

50.

ОС-С-215/03.06.2020г.

Георги Джолев

член на Съвета на директорите на „Спортен център Банско” АД

чл.35 ал.1 т.2

51.

ОС-С-217/04.06.2020г.

Чавдар Рахов

член на Съвета на директорите на „Спортен център Жирардели спорт – Банско” АД

чл.35 ал.1 т.2

52.

ОС-С-218/05.06.2020г.

Георги Кадев

представител в съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско” АД

чл.35 ал.1 т.2

53.

ОС-С-219/05.06.2020г.

Георги Баряков

член на Съвета на директорите на „Спортно-развлекателен комплекс” АД

чл.35 ал.1 т.2

54.

ОС-С-220/05.06.2020г.

Петър Галчев

Кмет на кметство Добринище

чл.35 ал.1 т.2

55.

ОС-С-221/05.06.2020г.

Александър Витанов

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

56.

ОС-С-222/09.06.2020г.

Николай Лечев

управител на „Общински паркинги и гаражи” ЕООД

чл.35 ал.1 т.2

57.

ОС-С-223/10.06.2020г.

Иван Пицин

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

58.

ОС-С-227/12.06.2020г.

Иван Григоров

член на Съвета на директорите на „Добринище БГ” АД

чл.35 ал.1 т.2

59.

ОС-С-228/12.06.2020г.

Георги Бенин

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

60.

ОС-С-229/12.06.2020г.

Иван Кюркчиев

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

61.

ОС-С-230/12.06.2020г.

Фаим Молла

Кмет на кметство Филипово

чл.35 ал.1 т.2

62.

ОС-С-231/12.06.2020г.

Цветан Калоянов

представител в Съвета на директорите на „Топлофикация Банско” АД

чл.35 ал.1 т.2

63.

ОС-С-238/29.06.2020г.

Райна Малчова

Управител на „Общински паркинг” ЕООД

чл.35 ал.1 т.1

64.

ОС-С-239/29.06-2020г.

Райна Малчова

Управител на „Общински паркинг Банско” ЕООД

чл.35 ал.1 т.2

65. ОС-С-249/16.07.2020г. Николай Лечев

Управител на „Общински паркинг Банско” ЕООД

чл.35 ал.1 т.2

66. ОС-С-278/23.02.2021г. Димитър Слаев

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

67. ОС-С-279/05.03.2021г. Иван Пицин

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

68. ОС-С-283/24.02021г. Райна Малчова

Управител на „Общински паркинги Банско“

чл.35 ал.1 т.1

69.

ОС-С-288/07.04.2021г.

Райна Малчова

Управител на „Общински паркинги Банско“

чл.35 ал.1 т.2

70.

ОС-С-294/26.04.2021г.

Димитър Слаев

член на съвета на директорите на ПФК „Банско“ ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

71.

ОС-С-295/28.04.2021г.

Георги Кадев

представител в съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско” АД

чл.35 ал.1 т.2

72.

ОС-С-296/28.04.2021г.

Тодор Тренчев

Управител на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД

чл.35 ал.1 т.2

73.

ОС-С-301/07.05.2021г.

Райна Малчова

Управител на „Общински паркинги Банско“

чл.35 ал.1 т.2

74.

ОС-С-302/10.05.2021г.

Румен Пандев

член на съвета на директорите на „Оксал Банско“ АД

чл.35 ал.1 т.2

75.

ОС-С-303/10.05.2021г.

Георги Бенин

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

76.

ОС-С-308/11.05.2021г.

Иван Кюркчиев

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

77.

ОС-С-309/11.05.2021г.

Александър Витанов

Управител на „ФК Банско“ ООД

чл.35 ал.1 т.2

78.

ОС-С-310/11.05.2021г.

Александър Витанов

Изпълнителен директор на ПФК „Банско“ ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

79.

ОС-С-311/11.05.2021г.

Чавдар Рахов

член на съвета на директорите на „Спортен център Жирардели спорт – Банско” АД

чл.35 ал.1 т.2

80.

ОС-С-312/12.05.2021г.

Георги Баряков

член на съвета на директорите на „Спортно-развлекателен комплекс” АД

чл.35 ал.1 т.2

81.

ОС-С-313/12.05.2021г.

Петър Галчев

кмет  на гр. Добринище

чл.35.ал.1 т.2

82.

ОС-С-314/13.05.2021г.

Фаим Моллов

кмет на с. Филипово

чл.35ал.1 т.2

83.

ОС-С-315/13.05.2021г.

Георги Джолев

член на съвета на директорите на „Спортен център Банско” АД

чл.35 ал1 т.2

84.

ОС-С-316/14.05.2021г.

Георги Бистрин

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35ал.1 т.2

85.

ОС-С-317/14.05.2021г.

Иван Григоров

член на Съвета на директорите на „Добринище БГ” АД

чл.35ал.1 т.2

86.

ОС-С-318/14.05.2021г.

Цветан Калоянов

член на съвета на директор „Топлофикация Банско”АД

чл.35 ал.1 т.2

87.

ОС-С-319/14.05.2021г.

Иван Дурчов

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35ал.1 т.2

88.

ОС-С-320/14.05.2021г.

Христина Валеюва

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35ал.1 т.2

89.

ОС-С-321/17.05.2021г.

Иван Пицин

член на съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД

чл.35ал.1 т.2

90.

ОС-С-381/29.04.2022г.

Петър Галчев

кмет на гр. Добринище

чл.35ал.1 т.2

91.

ОС-С-383/04.05.2022г.

Чавдар Рахов

член на съвета на директорите на „Жирардели спорт“ Банско

чл.35ал.1 т.2

92.

ОС-С-384/05.05.2022г.

Александър Витанов

Изпълнителен директор на „ПФК“ Банско ЕАД

чл.35ал.1 т.2

93.

ОС-С-385/05.05.2022г.

Александър Витанов

Управител на „ФК Банско“ ООД

чл.35ал.1 т.2

94.

ОС-С-386/05.05.2022г.

Александър Витанов

Изпълнителен директор на „ПФК“ Банско ЕАД

чл.35ал.1 т.2

95.

ОС-С-387/05.05.2022г.

Александър Витанов

Управител на „ФК Банско“ ООД

чл.35ал.1 т.2

96.

ОС-С-390/09.05.2022г.

Райна Малчова

Управител на „Общински паркинги Банско“ ЕООД

чл.35ал.1 т.2

97.

ОС-С-391/09.05.2022г.

Тодор Тренчев

Управител на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД

чл.35ал.1 т.2

98.

ОС-С-392/13.05.2022г.

Георги Кадев

член на съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско” АД

чл.35ал.1 т.2

99.

ОС-С-393/13.05.2022г.

Иван Кюркчиев

Председател на УС на „ПФК“ Банско ЕАД

чл.35ал.1 т.2

100.

ОС-С-395/13.05.2022г.

Румен Пандев

член на съвета на директорите на „Оксал Банско“ АД

чл.35ал.1 т.2

101.

ОС-С-396/13.05.2022г.

Георги Бенин

член на съвета на директорите на „ПФК“ Банско ЕАД

чл.35ал.1 т.2

102.

ОС-С-397/13.05.2022г.

Фаим Моллов

кмет на с. Филипово

чл.35ал.1 т.2

103.

ОС-З-1229/

16.05.2022г.

Георги Бенин

член на съвета на директорите на „ПФК“ Банско ЕАД

чл.35ал.1 т.2

104.

ОС-С-511/20.04.2023г.

Захари Витанов

Управител на „Спорт Добринище“ ООД

чл.35ал.1 т.1

105.

ОС-С-512/20.04.2023г.

Захари Витанов

Управител на „Спорт Добринище“ ООД

чл.35ал.1 т.2

106.

ОС-С-522/02.05.2023г.

Георги Кадев

представител в съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско” АД

чл.35 ал.1 т.2

107.

ОС-С-523/05.05.2023г.

Румен Пандев

член на съвета на директорите на „Оксал Банско“ АД

чл.35 ал.1 т.2

108.

ОС-С-524/02.05.2023г.

Чавдар Рахов

член на съвета на директорите на „Жирардели спорт“ Банско

чл.35 ал.1 т.2

19.

ОС-С-525/09.05.2023г.

Райна Малчова

Управител на „Общински паркинги Банско“ ЕООД

чл.35 ал.1 т.2

110.

ОС-С-526/09.05.2023г.

Тодор Тренчев

Управител на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД

чл.35 ал.1 т.2

111.

ОС-С-527/10.05.2023г.

Димитър Юнчов

Общински съветник

чл.35 ал.1 т.1

112.

ОС-С-528/11.05.2023г.

Петър Галчев

Кмет на гр. Добринище

чл.35 ал.1 т.2

113.

ОС-С-531/12.05.2023г.

Иван Кюркчиев

Председател на УС на „ПФК“ Банско ЕАД

чл.35 ал.1 т.2

114.

ОС-С-531/12.05.2023г.

Фаим Моллов

Кмет на с. Филипово

чл.35 ал.1 т.2