Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 23.02.2023 г.

На 23.02.2023 г. от 17,30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1201/23.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно назначаване на управител на „Спорт Добринище“ ООД.

докл. Г. Икономов