Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 14.09.2023 г.

На 14.09.2023 г. от 9:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

 

 

Дневен ред

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1347/31.08.2023г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г., относно Общо събрание на акционерите на „Спортен център Банско“ АД.

докл. Д. Русков

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1348/31.08.2023г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г., относно Общо събрание на акционерите на „Юлен“ АД.

докл. Д. Русков

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1351/01.09.2023г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г., относно концепции за интегрирани териториални инвестиции по програма „Развитие на регионите 2021-2027г.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1345/25.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и бюджет разходи на Община Банско за 2023 г.

докл. Д. Русков

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1352/07.09.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за Община Царево.

докл. Д. Русков

 

6. Парични помощи.

докл. Сп. Валеюв

7. Разни.