Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 29.09.2022 г.

На 29.09.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1084/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно План за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027г.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1089/20.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2022г.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1088/16.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно наемане на помещение в с. Филипово за дейността на Клуб на пенсионера и Дневен център за стари хора.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1091/26.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно наемане на помещение в с. Места за дейността на Клуб на пенсионера и Дневен център за стари хора.
  5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1092/26.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно наемане на помещение в с. Осеново за дейността на Клуб на пенсионера.
  6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1086/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем стадиона в гр. Добринище.