Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 20.01.2023 г.

На 20.01.2023г. от 18 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

 Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1152/04.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за имот и сграда на бившото училище в с. Обидим.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1164/17.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общата инфраструктура – външни системи за изкуствено осветление в Община Банско”.