Log in

Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера мандат 2023-2027

ДНЕВЕН РЕД КОМИСИЯ ПО МЕСТНА ПОЛИТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО И ДУХОВНАТА СФЕРА 19.03.2024 Г.

Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера

19.03.2024 г. (вторник), 17 ч.

Дневен ред

 

1/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-37/08.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно Програма за управление на Община Банско за периода 2023-2027г.

2/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-45/06.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отчети по изпълнение на:

- Програма за опазване на околната среда за 2021-2028г.,

- Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица, Якоруда 2021-2028г. ,

- Програма за качеството на атмосферния въздух в Община Банско за периода 2021-2027г.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера 22.05.2024 г.

На 22.05.2024г. от 17:00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния: 

 

                                                Дневен ред

1/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-94/17.05.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно утвърждаване списъка с имена на ученици от Община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта за първото полугодие на 2024г., съгласно Общинска програма „Децата на Банско“.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера 18.04.2024 г.

На 18.04.2024г. от 17:15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

1/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-68/25.03.2024 г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

1.1/ Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-51/27.03.2024 г. от Елена Караджова – общински съветник, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

2/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-66/22.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно определяне на представител на Община Банско в сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“.

3/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-70/04.04.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно запазване статута на детска градина „Слънце“, с. Места като защитена детска градина.

4/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-72/04.04.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно запазване статута на детска градина „Слънце“, с. Места като средищна детска градина.

5/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-73/04.04.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно запазване статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Места като защитено училище.

6/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-71/04.04.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно запазване статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Места като средищно училище.

7/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-80/11.04.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отчетни доклади за дейността на читалищата на територията на Община Банско за 2023г.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера 07.02.2024 г.

На 08.02.2024г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-12/29.01.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно обща численост и структура на Община Банско.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-11/29.01.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2024г.

 

Дневен ред на комисия по местна политика в образованието и духовната сфера 22.01.2024

На 22.01.2024г. от 17:15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1411/20.12.2023 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно приемане на нов План за противодействие на тероризма на територията на Община Банско.
  • Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1633/06.12.2023г. от Димитрина Георгиева, относно отпускане на стипендия на дъщеря ѝ Мартина Георгиева.

 

 

Дневен ред Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера 12.12.2023 г.

На 12.12.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

 Дневен ред

     1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1395/06.12.2023 г. от  Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно утвърждаване списъка с имената на децата класирани, съгласно Общинска програма „Децата на Банско“

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1394/30.12.2023 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно искане за съдействие за реализирането на практическата част от обучението в работна среда на учениците от XI клас от ПГЕЕ гр. Банско, през учебната 2023-2024г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера 07.12.23

На 07.12.2023г. от 17:00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

     1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1379/27.11.2023 г. от  Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно приемане на Анализ на потребителите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Банско – 2023г.

2. Разглеждане на искане с вх. №ОС-С-592/16.10.2023г. от Стефка Христова – директор на ГТ „Алеко Константинов“ гр. Банско, относно определяне на лимит за разходи за капитални вложения за 2023г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1389/29.11.2023 г. от  Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2024г.