Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера 21.11.2022г.

На 21.11.2022г. от 17,15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1128/15.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2023г.