Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера 12.04.2023г.

На 12.04.2022г. от 17.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Изслушване на директора на СУ „Н. Рилски“, представители на бившето и настоящото ръководство на СО при СБУ, Обществен съвет към СУ „Н. Рилски“ и родители, във връзка с проблеми в дейността на СУ „Н. Рилски“ и набелязване на мерки за разрешаването им.