Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духодната сфера 17.07.2023г.

На 17.07.2023г. от 17:30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на отговор с вх.№ ОС-01-1294/19.06.2023г от Сашка Въчкова - за кмет на Община Банско, съгласно Заповед №07-83/14.06.2023г., относно заявление от родители на деца от 2/3 смесена група в ДГ „Мечо Пух“, гр. Добринище.

2. Разглеждане на отговор  с вх. № ОС-С-535/19.06.2023г. от Сашка Въчкова - за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-23-83/14.06.2023г., относно искания на учители от ДГ „Мечо пух“, гр. Добринище.

3. Разглеждане на писмо с вх. № ОС-С-549/19.06.2023г. от Ивайло Златанов Началник РУО-Благоевград, относно извършена проверка в Гимназия по туризъм “Алеко Константинов“ гр. Банско.

4. Разглеждане на жалба с вх. №ОС-Ж-16/21.06.2023г.от Валентина Друнчилова - учител и зам. председател на СС “Подкрепа“ в СУ „Неофит Рилски“ гр. Банско срещу ръководството на училището.

5. Разглеждане на жалба с вх. №ОС-Ж-17/27.06.2023г. от Кристина Обецанова - секретар на Обществения съвет към СУ „Неофит Рилски“ срещу Мариела Сугарева - председател на Обществения съвет.

6. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1310/14.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансови средства за изграждане на видеонаблюдение в ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище.