Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 21.09.2022г.

На 21.09.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-434/30.08.2022г. от  Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно извършени посещения на стадиона в гр. Добринище.

2. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-433/29.08.2022г. от Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно постъпили данни за ползване на стадиона в гр. Добринище от Иван Топузов - представител на „ТИЙМ СТРОЙ 71” ЕООД.

3. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-427/25.08.2022г. от  Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД,относно постъпил доклад от Адвокатско дружество „Гемков и партньори”, касаещ договора да безвъзмездно ползване на стадиона в гр. Добринище.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1064/01.09.2022г. от Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно предприети действия във връзка с ползването на стадиона в гр. Добринище.

5. Разглеждане на искане с вх. №ОС-01-1067/07.09.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно искане от НАП - Териториална дирекция гр. София.