Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 09.05.2023г.

На 09.05.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Управление и поддръжка на стадиона в гр. Добринище.