Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 21.09.2022г.

На 21.09.2022г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

Парични помощи:

 1. заявление с вх. №ОС-З-1276/23.08.2022г. от Васка Цветкова Симидчиева от гр. Добринище;
 2. заявление с вх. №ОС-З-1279/31.08.2022г. от Митра Иванова Грънчарова от гр. Добринище;
 3. заявление с вх. №ОС-З-1280/05.09.2022г. от Йорданка Костадинов Семова от гр. Банско;
 4. заявление с вх. №ОС-З-1282/07.09.2022г. от Иван Борисов Самарджиев от гр. Добринище;
 5. заявление с вх. №ОС-З-1283/07.09.2022г. от Димитър Борисов Скоклин от гр. Добринище;
 6. заявление с вх. №ОС-З-1284/07.09.2022г. от Яна Христова Черешарова от гр. Банско;
 7. заявление с вх. №ОС-З-1285/08.09.2022г. от Лиляна Петрова Узунова от гр. Добринище;
 8. заявление с вх. №ОС-З-1277/24.08.2022г. от Елена Кирилова Бенина от гр. Банско;
 9. заявление с вх. №94-22-5590/01.09.2022г. от Мария Иванова Обецанова от гр. Банско;
 10. заявление с вх. №94-22-5702/01.09.2022г. от Апостол Радков  Чуков от гр. Банско;
 11. заявление с вх. №ОС-З-1292/15.09.2022г. от Георги Борисов Станков от с. Обидим.