Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.10.2022г.

На 19.10.2022г. от 17,30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1089/20.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2022г.
 2. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1094/27.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно жалба от живущи на пл. „Илинден“, ул. „Бъндерица“, ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Рила“.
 3. Парични помощи:
 • заявление с вх. №ОС-З-1293/15.09.2022г. от Петранка Георгиева Събева от гр. Банско;
 • заявление с вх. №ОС-З-1294/15.09.2022г. от Мартин Красимиров Илиев от гр. Банско;
 • заявление с вх. №ОС-З-1295/20.09.2022г. от Христина Николова Мехомийска от гр. Банско;
 • заявление с вх. №ОС-З-1298/23.09.2022г. от Евгения Георгиева Халачева от гр. Добринище;
 • заявление с вх. №ОС-З-1301/27.09.2022г. от Мария Костадинова Рускова от гр. Банско;
 • заявление с вх. №ОС-З-1299/26.09.2022г. от Люба Костадинова Сариева от гр. Банско;
 • заявление с вх. №ОС-З-1302/30.09.2022г. от Тодорка Димитрова Тонина от гр. Добринище;
 • заявление с вх. №ОС-З-1304/10.10.2022г. от Катерина Димитрова Кошоева от гр. Банско;
 • заявление с вх. №94-22-6518/05.10.2022г. от Васил Георгиев Семов от гр. Банско.