Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 21.11.2022г.

На 21.11.2022г. от 17.30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

Парични помощи:

   1.заявление с вх. №ОС-З-1312/21.10.2022г. от Иван Георгиев Ергин от гр. Добринище;

   2. заявление с вх. №ОС-З-1313/21.10.2022г. от Янка Георгиева Ковачева от гр. Добринище;

   3.заявление с вх. №ОС-З-1314/21.10.2022г. от Атанас Михайлов Янчовичин от гр. Банско;

   4.заявление с вх. №ОС-З-1315/21.10.2022г. от Йордан Александров Лефтеров от гр. Банско;

   5.заявление с вх. №ОС-З-1316/21.10.2022г. от Елена Александрова Лефтерова от гр. Банско;

    6.заявление с вх. №ОС-З-1317/21.10.2022г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско.

    7.заявление с вх. №ОС-З-1318/27.10.2022г. от Елена Димитрова Янчовичина от гр.Банско;

    8.заявление с вх. №ОС-З-1319/28.10.2022г. от  Мариана Здравкова Павлова от гр. Добринище;

    9. заявление с вх. №ОС-З-1320/28.10.2022г. от Борис Здравков Мичев от гр. Добринище;

   10. заявление с вх. №ОС-З-1321/28.10.2022г. от Тинка Борисова Иванова от гр. Добринище;

   11. заявление с вх. №ОС-З-1322/31.10.2022г. от Апостол Радков Чуков от гр. Банско;

   12. заявление с вх. №ОС-З-1323/31.10.2022г. от Николай Методиев Стоилков от гр. Банско;

   13.заявление с вх. №ОС-З-1324/01.11.2022г. от Снежанка Иванова Каферинова от гр. Добринище;

   14. заявление с вх. №ОС-З-1325/02.11.2022г. от Дафинка Благоева Шумарова от гр. Банско;

   15. заявление с вх. №ОС-З-1326/07.11.2022г. от Митко Николов Кавръков от гр. Банско;

   16. заявление с вх. №ОС-З-1327/07.11.2022г. от Къдрие Арифатова Зекирова от с. Филипово;

   17.заявление с вх. №ОС-З-1328/09.11.2022г. от Костадин Сковърданов – председател на Съюза на слепите гр. Разлог.

   18. заявление с вх. №ОС-З-1329/09.11.2022г. от Виолета Георгиева Обецанова от гр. Банско;

   19. заявление с вх. №ОС-З-1330/09.11.2022г. от Мария Цветкова Касапинова от гр. Банско;

   20.заявление с вх. №ОС-З-1331/09.11.2022г. от  Димитър Иванов Родин от гр.Банско;

   21.заявление с вх. №ОС-З-1332/11.11.2022г. от  Магдалина Иванова Кадева от гр.Банско;

   22.заявление с вх. №ОС-З-1334/14.11.2022г. от  Анна Петрова Иванова от с. Места;

   23.заявление с вх. №ОС-З-1335/15.11.2022г. от  Никола Петров Лефтеров от гр. Банско;

   24.заявление с вх. №ОС-З-1337/16.11.2022г. от  Верка Данаилова Ергина от гр. Добринище;

   25.заявление с вх. №ОС-З-1339/16.11.2022г. от  Катя Георгиева Гинчина от гр. Банско;