Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 13.12.2022г.

На 13.12.2022г. от 17,45 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1146/09.12.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1139/30.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Грижа в дома.”

3. Парични помощи:

1. заявление с вх. №94-22-7281/14.11.2022г. от Валя Любенова Халева от с. Кремен;

2. заявление с вх. №ОС-З-1340/21.11.2022г. от Елена Атанасова Ергина от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-1342/22.11.2022г. от Емилия Благоева Галчева  от гр. Добринище;

4. заявление с вх. №ОС-З-1343/22.11.2022г. от Райна Атанасова Милева от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-1344/22.11.2022г. от Славка Димитрова Николова от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1345/22.10.2022г. от Василка Крумова Манолева от гр. Добринище.

7. заявление с вх. №ОС-З-1346/23.11.2022г. от Живка Илиева Събева от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-1347/28.11.2022г. от  Иван Лазаров Гръков от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №ОС-З-1348/29.11.2022г. от Петър Димитров Кехайов от гр. Добринище;

10. заявление с вх. №ОС-З-1349/29.11.2022г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1350/29.11.2022г. от Стефанка Георгиева Антева от гр. Добринище;

12. заявление с вх. №ОС-З-1351/29.11.2022г. от Владимир Генчев Иванов от гр. Добринище;

13. заявление с вх. №ОС-З-1352/05.12.2022г. от Сафие Алиева Туталова от с. Филипово;

14. заявление с вх. №ОС-З-1354/05.12.2022г. от Цветана Славчова Минкова от гр. Добринище;

15. заявление с вх. №ОС-З-1355/05.12.2022г. от Живка Благоева Павлова от гр. Добринище;

16. заявление с вх. №ОС-З-1358/06.12.2022г. от Елица Тенева Додова от гр.. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1359/06.12.2022г. от Тодорка Андонова Гроздина от гр. Банско;

18. заявление с вх. №ОС-З-1360/06.12.2022г. от Елена Петрова Кушлева от гр. Банско;

19. заявление с вх. №ОС-З-1361/07.12.2022г. от Айше Салих  Туталъ от с. Филипово.