Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 20.04.2023г.

На 20.04.2023г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1248/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно изпълнение на проектно предложение „Грижа в дома в Община Банско“.

2. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1440/09.03.2023г. от Христо Велев Аврамов от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-1441/10.03.2023г. от  Елеонора Цветкова Рошкова от гр. Банско;

3. заявление с вх. №ОС-З-1442/13.03.2023г. от Анна Петрова Иванова от с. Места;

4. заявление с вх. №ОС-З-1444/14.03.2023г. от Цветанка Николова Халачева от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-1445/14.03.2023г. от Теменужка Боянова Методиева от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1446/14.03.2023г. от Ружа Генчова Петрова от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1447/14.03.2023г. от Янка Георгиева Ковачева от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1448/14.03.2023г. от Лазар Иванов Павлов от гр. Добринище;

 9. заявление с вх. №ОС-З-1449/15.03.2023г. от  Бони  Христов  Немски гр. София;

10. заявление с вх. №ОС-З-1450/17.03.2023г. от Костадин Благоев Павлов от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1451/17.03.2023г. от Тинка Борисова Иванова от гр. Добринище;

12. заявление с вх. №ОС-З-1452/17.03.2023г. от Спаса Димитрова Топузова от гр. Добринище;

13. заявление с вх. №ОС-З-1453/17.03.2023г. от Атанаска Андонова Мацина от гр. Банско;

14. заявление с вх. №ОС-З-1454/20.03.2023г. от Димитър Владимиров Кишев от с. Обидим;

15. заявление с вх. №ОС-З-1455/21.03.2023г. от Никола Томов Мунин от гр. Добринище;

16. заявление с вх. №ОС-З-1456/21.03.2023г. от Таня Георгиева Колчакова от гр. Добринище;

17. заявление с вх. №ОС-З-1457/21.03.2023г. от Мария Николова Палапуова от гр. Добринище;

18. заявление с вх. №ОС-З-1458/21.03.2023г. от Димитър Кирилов Халачев от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-З-1462/23.03.2023г. от Марияна Георгиева Попова от гр. Добринище;

20. заявление с вх. №ОС-З-1463/28.03.2023г. от Лиляна Николова Симидчиева гр. Добринище;

21. заявление с вх. №ОС-З-1462/23.03.2023г. от Радка Борисова Полепкова от гр. Добринище;

22. заявление с вх. №ОС-З-1465/23.03.2023г. от Цветан Илиев Крапузов от гр. Добринище;

23. заявление с вх. №ОС-З-1466/23.03.2023г. от Радка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

24. заявление с вх. №ОС-З-1467/23.03.2023г. от Димитър Георгиев Кюлев от гр. Добринище;

25. заявление с вх. №ОС-З-1468/05.04.2023г. от Росица Андонова Славова от гр. Банско;

26. заявление с вх. №ОС-З-1469/06.04.2023г. от Генка Иванова Капизийна от гр. Банско;

27. заявление с вх. №ОС-З-1470/06.04.2023г. от Иван Борисов Рупчин от гр. Банско;

28. заявление с вх. №ОС-З-1471/07.04.2023г. от Милка Спасова Хаджиева от гр. Добринище;

29. заявление с вх. №ОС-З-1472/10.04.2023г. от Мария Стоянова Семова от гр. Банско;

30. заявление с вх. №ОС-З-1474/10.04.2023г. от Снежана Стоянова Дуркова от гр. Добринище;

31. заявление с вх. №ОС-З-1475/10.04.2023г. от Ирена Иванова Чакърова от гр. Банско;

32. заявление с вх. №ОС-З-1476/11.04.2023г. от Люба Костадинова Сариева от гр. Банско;

33. заявление с вх. №ОС-З-1477/11.04.2023г. от Фидана Илиева Иванова от гр. Добринище.