Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.06.2023г.

На 19.06.2023г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-544/08.06.2023г. от Георги Икономов – общински съветник и писмо с вх. №ОС-01-1280/06.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-547/13.06.2023г. от Спас Валеюв – председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите, относно промяна в състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет-Банско.

3. Парични помощи:

1. заявление с вх. № 94-23-4097/09.05.2023г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско;

2. заявление   с  вх. №ОС-З-1514/09.05.2023г. от Здравка Борисова Леворова от гр. Банско;

3. заявление   с  вх. №ОС-З-1516/11.05.2023г. от Мария Спасова Джолева от с. Места;

4. заявление   с  вх. №ОС-З-1517/12.05.2023г. от Димитър Иванов Николов от гр. Добринище;

5. заявление   с  вх. №ОС-З-1518/12.05.2023г. от Славка Димитрова Николова  от гр. Добринище;

6. заявление   с  вх. №ОС-З-1520/15.05.2023г. от Калина Костадинова Тодорова  от гр. Добринище;

7. заявление   с  вх. №ОС-З-1519/12.05.2023г. от Йордана Костадинова Златева  от гр. Банско;

8.заявление с вх. №ОС-З-1521/15.05.2023г. от Магдалена Руменова Апостолова  от гр. Банско;

9. заявление   с  вх. №ОС-З-1525/22.05.2023г. от Минка Маринова Иванова  от гр. Добринище;

10. заявление   с  вх. №ОС-З-1528/23.05.2023г. от Иван Цветков Павлов  от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1523/16.05.2023г. от Татяна Николова Лефтерова от гр. Банско;

12. заявление с вх. №ОС-З-1524/19.05.2023г. от Надежда Асенова Мацинаот гр. Добринище;

13. заявление с вх. №ОС-З-1527/23.05.2023г. от Тинка Борисова Иванова от гр. Добринище;

14. заявление с вх. №ОС-З-1529 /25.05.2023г. от Василка Ананиева Чолева  от гр. Банско;

15. заявление с вх. №ОС-З-1531/31.05.2023г. от Елена Николова Джолева  от гр. Банско;

16. заявление с вх. №ОС-З-1532/31.05.2023г. от Димитър Михайлов Чалин  от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1533/31.05.2023г. от Здравка Лазарова Чалина  от гр. Банско;

18. заявление с вх. №ОС-З-1535/05.06.2023г. от Павел Филипов Гърбев  от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-З-1536/07.06.2023г. от Димчо Иванов Лефтеров от гр. Банско;

20. заявление с вх. №ОС-З-1537/07.06.2023г. от Светла Христова Георгиева от гр. Банско;

21. заявление с вх. №ОС-З-1538/07.06.2023г. от Гергина Сергеева Георгиева от гр. Банско;

22. заявление с вх. №ОС-З-1539/07.06.2023г. от Митко Николов Кавръков от гр. Банско;

23. заявление с вх. №ОС-З-1540/08.06.2023г. от Славянка Шанкова Асенова от гр. Банско;

24. заявление с вх. №ОС-З-1541/08.06.2023г. от Бисер Райчов Георгиев от гр. Банско;

25. заявление с вх. №ОС-З-1542/08.06.2023г. от Мариана Илиева Дрънкова от гр. Банско;

26. заявление с вх. №ОС-З-1543/09.06.2023г. от Катя Георгиева Гинчина от гр. Банско;

27. заявление с вх. №ОС-З-1544/12.06.2023г. от Румен Петков Митрев от гр. Добринище.