Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 05.09.2023г.

На 05.09.2023г. от 17:00 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

 

 

 

Дневен ред

 

1.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1345/25.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и бюджет разходи на Община Банско за 2023 г.