Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 20.01.2023 г.

На 20.01.2022г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:  

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1152/04.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на Програма за опазване на околната среда в Община Банско за периода 2021 – 2028г.