Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 19.09.23г

 

На 19.09.2023г. от 17.00 часа в заседателната  зала на Общинска администрация-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

 

 

                                                     Дневен ред

  • Разглеждане на апел с вх. №ОС-С-571/16.08.2023г. от Сдружение „Задруга на банските механджии-Уникално Банско“, относно пълното освобождаване на пешеходните зони от временни търговски обекти в централната градска част и на ул. „Пирин“ гр. Банско.