Log in

Структура на ОБС - Банско

Структура на Общински съвет-Банско

мандат 2023 - 2027 г.

 

 

Председател: Димитър Русков

Комисия по бюджет и финанси

 

Председател: Иван Драгосинов

Зам. председател: Петър Галчев

Членове: 1. Георги Главчев

   2. Димитър Юлев

   3. Костадин Юнчов

Комисия по ТСУ, общинска собственост,

земеделие и гори

 

Председател: Георги Главчев

Зам. председател: Десислава Витанова-Кехайова

Членове: 1. Александър Мацурев

                 2. Иван Драгосинов

   3. Петър Друнчилов

 

 

Комисия по младежки дейности и спорт

 

Председател: Димитър Юлев

Зам. председател: Катерина Цигорийна

Членове: 1. Петър Сакарев

   2. Костадин Мутафчиев

   3. Иван Баряков

 

       Комисия по местна политика в образованието

и духовната сфера

 

Председател: Костадин Юнчов

Зам. председател: Иван Баряков

      Членове: 1. Кадри Туталь

                 2. Милена Касапинова

                 3. Петър Галчев

 

     Комисия по социална политика, здравеопазване и

                      сигурност на гражданите

 

Председател: Елена Караджова

Зам. председател: Кадри Туталъ

Членове: 1. Петър Друнчилов

   2. Иван Баряков

   3. Катерина Цигорийна

 

Комисия по туризъм и екология

 

Председател: Александър Мацурев

Зам. председател: Костадин Мутафчиев

Членове: 1. Юсеин Каран

   2. Елена Караджова

   3. Милена Касапинова

 

Комисия за противодействие на корупцията

Председател: Милена Касапинова

Зам. председател: Костадин Мутафчиев

Членове: 1. Юсеин Каран

                      2. Десислава Витанова-Кехайова

   3. Костадин Юнчов