Log in

Структура на ОБС - Банско

Структура на Общински съвет-Банско

мандат 2019 - 2023 г.

kostadin ivanov zagorchin

Председател: Костадин Иванов Загорчин

 

Комисия по бюджет и финанси

Председател: Спас Костадинов Валеюв

Зам. председател: Благой Георгиев Кишев

Членове:

1. Костадин Иванов Дурчов

2. Иван Николов Сакарев

3. Георги Димитров Думанов

 

Комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори

Председател: Костадин Иванов Дурчов

Зам. председател: Александър Георгиев Весков

Членове:

1. Марио Иванов Шопов

2. Иван Николов Сакарев

3. Любомир Александров Мутафчиев

 

Комисия по младежки дейности и спорт

Председател: Александър Георгиев Весков

Зам. председател: Благой Михайлов Милев

Членове:

1. Любомир Александров Мутафчиев

2. Костадин Иванов Дурчов

3. Благой Георгиев Кишев

 

Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера

Председател: Евгения Йорданова Тренчева

Зам. председател: Спас Костадинов Валеюв

Членове:

1. Кадри Юсеин Туталъ

2. Георги Иванов Икономов

3. Иван Александров Драгосинов

 

Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите

Председател: Иван Николов Сакарев

Зам. председател: Спас Костадинов Валеюв

Членове:

1. Евгения Йорданова Тренчева

2. Благой Михайлов Милев

3. Георги Димитров Думанов

 

Комисия по туризъм и екология

 

Председател: Георги Димитров Думанов

Зам. председател: Александър Георгиев Весков

Членове:

1. Евгения Йорданова Тренчева

2. Марио Иванов Шопов

3. Димитър Костадинов Юлев

 

Комисия за противодействие на корупцията

Председател: Любомир Александров Мутафчиев

Зам. председател: Благой Михайлов Милев

Членове:

1. Димитър Костадинов Русков

2. Георги Иванов Главчев

3. Благой Георгиев Кишев