Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 22.03.2021 г.

На 22.03.2021г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  • Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-707/25.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчети за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Банско за 2020г. и Програма за управление на отпадъците на Община Банско за 2020г.
  • Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-717/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно одобряване на доклад за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на гр. Банско.

3. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-871/22.01.2021г. от Димитър Борисов Скоклин от гр. Добринище;

2. заявление с вх. № ОС-З-884/05.02.2021г. от Кадифа Иванова Стоичкова от гр. Банско;

3. заявление с вх. № ОС-З-885/05.02.2021г. от Стоиян Апостолов Митрев от гр. Банско;

4. заявление с вх. № ОС-З-900/10.02.2021г. от Гергана Красимирова Семова от гр.Банско;

5. заявление с вх. № ОС-З-904/10.02.2021г. от Фидана Кръстева Павлова от гр. Добринище;

6. заявление с вх. № ОС-З-910/12.02.2021г. от Надежда Славчова Дамянова  от гр. Добринище;

7. заявление с вх. № ОС-З-911/12.02.2021г. от Дружество „Военноинвалид” от гр. Банско.

8. заявление с вх.  №  ОС-З-912/15.02.2021г.  от Мария Славчова Тодорова от гр. Добринище;

9. заявление с вх. № ОС-З-913/15.02.2021г. от Костадин Георгиев Глушков от гр. Банско;

10. заявление  с вх. № ОС-З-916/16.02.2021г.   от Милка Асенова Митрева  от гр. Банско;

11. заявление  с вх. № ОС-З-917/19.02.2021г. от Йорданка Николова Кашареева  от гр. Банско;

12. заявление с вх. № ОС-З-919/25.02.2021г. от Борис Стоянов Величков от гр. Банско;

13. заявление с вх. № ОС-З-920/25.02.2021г. от Калинка Иванова Чукова от гр. Банско;

14. заявление с вх. № 94-01-949/25.02.2021г. от Йордана Апостолова Мадолева от гр. Банско;

15. заявление с вх. № ОС-З-921/01.03..2021г. от Христо Велев Аврамов от гр. Добринище;

16. заявление с вх. № ОС-З-922/01.03.2021г. от Али Несип Каранч от гр. Филипово;

17. заявление с вх. № ОС-З-923/02.03.2021г. от Димитър Кирилов Халачев от гр. Добринище;

18. заявление с вх. № ОС-З-924/02.03.2021г. от Стойна Николова Клечерова от гр. Добринище;

19. заявление с вх. № ОС-З-925/02.03.2021г. от Елена Александрова Гроздина от гр. Банско;

20. заявление с вх. № ОС-З-927/08.03.2021г. от Снежана Стоянова Дуркава от гр. Добринище;

21. заявление с вх. № ОС-З-928/08.03.2021г. от Радка Костадинова Ергина от гр. Добринище;

22. заявление с вх. № ОС-З-929/08.03.2021г. от Марияна Кирилова Апостолова от гр. Добринище;

23. заявление с вх. № ОС-З-930/11.03.2021г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

24. заявление с вх. № ОС-З-931/11.03.2021г. от Мария Кирилова Хаджиева от гр. Добринище;

25. заявление с вх. № ОС-З-932/11.03.2021г. от Никола Димитров Симидчиев от гр. Добринище;

26. заявление с вх. № ОС-З-933/11.03.2021г. от Ваня Томова Козарева от гр. Добринище;

27. заявление с вх. № ОС-З-934/11.03.2021г. от Елена Костадинова Митрева от гр. Добринище;

28. заявление с вх. № ОС-З-935/11.03.2021г. от Благой Георгиев Гаджанов от гр. Добринище;

29. заявление с вх. № 94-21-1283/12.03.2021г. от Дафина Георгиева Радонова от гр. Банско;

30. заявление с вх. № ОС-З-936/15.03.2021г. от Георги Иванов Халачев от гр. Добринище;

31. заявление с вх. № ОС-З-937/15.03.2021г. от Цветан Иванов Козарев от гр. Добринище;

32. заявление с вх. № ОС-З-938/16.03.2021г. от Верка Костадинова Рускова от гр. Банско;

33. заявление с вх. № ОС-З-939/16.03.2021г. от Катерина Радкова Варина от гр. Банско;

34. заявление с вх. № ОС-З-940/17.03.2021г. от Василка Ананиева Чолева от гр. Банско;

35. заявление с вх. № ОС-З-941/17.03.2021г. от Иван Борисов Самарджиев от гр. Добринище.