Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 29.11.2021г.

На 29.11.2021г. от 17,00 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

   1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-869/18.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2021г.

   2. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1063/13.10.2021г. от  Кипра Атанасова Клечерова от с. Места;

2. заявление с вх.№ ОС-З-1064/14.10.2021г. от Екатерина Евгениев Стоянова   от гр. Банско;

3. заявление с вх. № ОС-З-1065/20.10.2021г. от Георги Николов Терзиев от гр. Банско;

4. заявление с вх. №94-21-6136/22.10.2021г.и вх.№ ОС-З-1085/19.11-2121г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско;

5. заявление с вх. № 94-21-6137/22.10.2021г. от Мария Иванова Неделчева от гр. Банско;

6. заявление с вх. №ОС-З-1066/22.10.2021г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1067/22.10.2021г. от Заприна Николова Сакарева от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1068/27.10.2021г. от Елка Атанасова Русинеова от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №ОС-З-1069/29.10.2021г. от Анка Рашкова Ангелова от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-1070/02.11.2021г. от Ружа Генчова Петрова от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1071/02.11.2021г. от Янка Иванова Еринина от гр. Банско;

12. заявление с вх. №ОС-З-1075/10.11.2021г. от Невена Петрова Митрева от гр. Банско;

13. заявление с вх. №ОС-З-1077/15.11.2021г. от Магдалена Иванова Кадева от гр. Банско;

14. заявление с вх. №ОС-З-1078/15.11.2021г. от Елеонора Борисова Ковачева от гр. Банско;

15. заявление с вх. №ОС-З-1078/15.11.2021г. от Стоянка Методиева Лечова от гр. Банско;

16. заявление с вх. №ОС-З-1081/17.11.2021г. от  Магдалена  Ангелова Попстефанова от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1082/17.11.2021г. от Тодорка Димитрова Тонина от гр. Добринище;

18. заявление с вх. №ОС-З-1083/17.11.2021г. от Минка Маринова Иванова от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-З-1084/17.11.2021г. от Костадин Благоев Павлов от гр. Добринище;

20. заявление с вх. №94-21-6732/19.11.2021г.  от Апостол Радков Чуков от гр. Банско.