Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 15.02.2022г.

На 15.02.2022г. от 17,30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-357/21.12.2021г. от Костадин Загорчин – председател на Общински съвет-Банско, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-900/20.01.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-3/10.01.2022г., относно приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия в Община Банско 2021-2025г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-901/20.01.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-3/10.01.2022г., относно нов План за защита от бедствия на Община Банско.

4. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-358/10.01.2022г. от Катя Бельова – и.ф. председател на Окръжен съд – Благоевград и становище от Костадин Загорчин – председател на Общински съвет-Банско, относно избор на съдебни заседатели от Община Банско.

5. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1086/19.11.2021г. от Дарчо Георгиев Семов от гр. Банско;

2. заявление с вх.№ ОС-З-1088/23.11.2021г. от Здравко Петров Топузов от гр. Добринище;

3. заявление с вх. № 94-21-6841/26.11.2021г. от Стоян Апостолов Митрев от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-01-1089/26.11.2021г. от Росен Илиев Тосков от гр. Банско;

5. заявление с вх. № 94-21-6856/29.11.2021г. от Кадифа Иванова Стоичкова от гр. Банско;

6. заявление с вх. №ОС-З-1091/30.11.2021г. от Марио Сашов Манов  от гр. Банско;

7. заявление с вх. №ОС-3-1092/01.12.2021г. от Елена Иванова Халачева от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №94-21-6946/02.11.2021г. от Стоилка Лазарова Петрова от гр. Банско;

9. заявление с вх. №ОС-З-1093/06.12.2021г. от Димитър Александров Гроздин от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-1094/06.12.2021г. от Цветан Димитров Шопов от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1095/06.12.2021г. от Пиринка Йорданова Шопова от гр. Банско;

12. заявление с вх. №ОС-З-1096/06.12.2021г. от Роса Стефанова Факова от гр. Добринище;

13. заявление с вх. №ОС-З-1097/06.12.2021г. от Иван Благоев Драгосинов от гр. Банско;

14. заявление с вх. №ОС-З-1098/07.12.2021г. от Иван Георгиев Чакъров от гр. Банско;

15. заявление с вх. №ОС-З-1098/08.12.2021г. от  Екатерина Евгениева Стоянова от гр. Банско;

16. заявление с вх. №ОС-З-1100/10.12.2021г. от Илия Николов Граматиков  от с. Места;

17. заявление с вх. №ОС-З-1101/14.12.2021г. от Емилия Илиева Събева от гр. Банско;

18. заявление с вх. №ОС-З-1102/14.12.2021г. от Мариана Илиева Апостолова от гр. Банско;

19. заявление с вх. №ОС-З-1103/15.12.2021г. от Миланка Георгиева Герасимова от гр. Добринище;

20. заявление с вх. №ОС-З-1105/16.12.2021г. от Стефка Иванова Мехомийска от гр. Добринище;

21. заявление с вх. №ОС-З-1106/17.12.2021г.  от Цветана Славчова Минкова от гр. Добринище;

22. заявление с вх. №ОС-З-1107/17.12.2021г. от Елена Александрова Лефтерова от гр. Банско;

23. заявление с вх. №ОС-З-1108/17.12.2021г. от Йордан Александров Лефтеров от гр. Банско;

24. заявление с вх. №ОС-З-1109/21.12.2021г. от Мария Димитрова Гълабова от гр. Банско;

25. заявление с вх. №ОС-З-1110/21.12.2021г. от Мария Иванова Топузова от гр. Добринище;

26. заявление с вх. №ОС-З-1111/21.12.2021г. от Крум Благоев Каръков от гр. Банско;

27. заявление с вх. №ОС-З-1112/21.12.2021г. от Шерфе  Мустафа Мезинфе  от с. Филипово;

28. заявление с вх. №ОС-З-1113/23.12.2021г. от Живка Благоева Павлова от гр. Добринище;

29. заявление с вх. №ОС-З-1114/05.01.2022г. от  Анифе  Асан  Туталъ  от с. Филипово;

30. заявление с вх. №ОС-З-1115/06.01.2022г. от  Фидана Кръстева Павлова  от гр. Добринище;

31. заявление с вх. №ОС-З-1116/10.01.2022г. от  Иванка Иванова Средкова от гр. Банско;

32. заявление с вх. №ОС-З-1117/12.01.2022г. от  Апостол  Радков Чуков от гр. Банско;

33. заявление с вх. №ОС-З-1118/13.01.2022г. от  Иван Александров Вишанин от гр. Банско;

34. заявление с вх. №ОС-З-1119/13.01.2022г. от  Елена Петрова Семова от гр. Банско;

35. заявление с вх. №ОС-З-1120/14.01.2022г. от Пиринка Христова Ковачева от гр. Добринище;

36. заявление с вх. №ОС-З-1121/05.01.2022г. от  Алджик  Еливер  Язаджи  от с. Филипово;

37. заявление с вх. №ОС-З-1122/05.01.2022г. от  Али Несип  Каранч  от с. Филипово;

38. заявление с вх. №ОС-З-1123/19.01.2022г. от Надежда Паскалева Топузова от гр. Добринище;

39. заявление с вх. №ОС-З-1124/20.01.2022г. от Надежда Стойчева Клечерова от гр. Банско;

40. заявление с вх. №ОС-З-1125/21.01.2022г. от Иван Борисов Самерджиев от гр. Добринище;

41. заявление с вх. №ОС-З-1126/21.01.2022г. от Янушка Георгиева Топузова от гр. Добринище;

42. заявление с вх. №ОС-З-1127/24.01.2022г. от Мустафа Исмаил Якъп от с. Филипово;

43. заявление с вх. №ОС-З-1128/26.01.2022г. от Иван Георгиев Златев от гр. Банско;

44. заявление с вх. №ОС-З-1129/28.01.2022г. от Фидана Илиева Иванова от гр. Добринище;

45. заявление с вх. №ОС-З-1130/28.01.2022г. от Риса Иванова Джолева от гр. Добринище;

46. заявление с вх. №ОС-З-1131/28.01.2022г. от Мария Кирилова Хаджиева от гр. Добринище;

47. заявление с вх. №ОС-З-1132/28.01.2022г. от Димитър Кирилов Халачев от гр. Добринище;

48. заявление с вх. №ОС-З-1133/28.01.2022г. от Риса Костадинова Мунина от гр. Добринище;

49. заявление с вх. №ОС-З-1134/28.01.2022г. от Невена Борисова Лефтерова от гр. Банско;

50. заявление с вх.№94-22-252/18.01.2022г. от Славейка Димитров Михайлова от гр. Банско;

51. заявление с вх. №ОС-З-1135/31.01.2022г. от Виолета Георгиева Обецанова от гр. Банско;

52. заявление с вх. №ОС-З-1136/31.01.2022г. от Мария Цветкова Касапинова от гр. Банско.